Kako do rezultata u javnim politikama? Priručnik za OCD.

Priručnik za OCD namenjen je onim organizacijama civilnog društva u Srbiji koje žele da se uključe u procese praćenja i evaluacije javnih politika. Priručnik se oslanja na studiju „Kako do rezultata u javnim politikama? Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva“ ali, u odnosu na studiju, cilj priručnika je da ponudi praktična i metodološka znanja organizacijama civilnog društva da pravilno izvode aktivnosti praćenja i evaluacije.