Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring i evaluaciju javnih politika

Seminar u Kovačici posvećen jačanju organizacija civilnog društva u oblasti praćenja i evaluacije javnih politika održan je u okviru projekta ,,Praćenje i evaluacija javnih politika uz podršku civilnog društva’’, u organizaciji Centra za evropske politike (CEP) i Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN), od 12. do 14. novembra 2014. godine.  

Na početku seminara, namenjenom organizacijama civilnog društva iz cele Srbije, učesnicima se obratio direktor Centra za evropske politike Nebojša Lazarević, koji je ukazao na značaj učešća civilnog društva u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, odnosno na posebnu ulogu OCD u procesu praćenja i evaluacije javnih politika. U prepodnevnim časovima sa učesnicima je radila Sena Marić, istraživačica CEP-a, koja je govorila o osnovama ciklusa javnih politika u fazi praćenja i evaluacije. Nakon toga, učesnici su imali prilike da se detaljno upoznaju sa metodologijom istraživanja javnih politika. Dr Ana Aleksić Mirić iz Fondacije za razvoj ekonomske nauke održala je predavanje i rukovodila radionicom na pomenutu temu. Kasnije u toku dana, učesnici su predstavili rezultate radioničarskog rada i diskutovali o njima sa Milenom Lazarević, višom programskom menadžerkom CEP-a. Na kraju prvog radnog dana, učesnici su imali prilike da se međusobno bolje upoznaju kroz razgovor na temu nedostatka u komunikaciji između Vlade i civilnog društva.

Drugog radnog dana seminara, učesnici su se upoznali sa metodologijom rada i načinom  na koji ciklus javnih politika funkcioniše u Evropskoj uniji. Predavanja i radionice na pomenute teme održala je gospođa Corina Stratulat, viši politički analitičar European Policy Centre-a (EPC) iz Brisela.