Migracije kao socijalna zaštita: Analiza socio-ekonomskog položaja domaćinstava koja primaju doznake

Glavni cilj ovog projekta jeste istraživanje uticaja doznaka u Srbiji, Makedoniji i Albaniji na socijalnu sigurnost domaćinstava koja su ostavljena u ovim zemljama.

Projekat će analizirati da li i kako doznake utiču na socijalno stanje (stabilnost ili ranjivost) domaćinstava. Za potrebe istraživanja socijalna stabiilnost/ranjivost definisana je netradicionalno - samo kao "dolar na dan" - već više kao sposobnost domaćinstava da zadovolje svoje osnovne potrebe pored dohotka: ishranu, zdravstvene usluge, stanovanje, slobodno vreme, itd. 

Osnovni zadaci projekta su:

 - pregled literature koja povezuje doznake i socijalnu zaštitu i sigurnost;

 - osmišljavanje indikatora socijalne ranjivosti;

 - ekonometrijska analiza uzročne veze doznaka i socijalne ranjivosti;

 - dublja kvantitativna analiza kroz intervjue o povezanosti i konteksta dva fenomena (doznaka i ranjivosti);

 - osmišljavanje predloga politika;

 - široka komunikacija sa kreatorima politika i javnošću;

Projekat traje 2 godine (2014-2016) i podržan je od strane Regional Research Promotion Program - RRPP i Švajcarske agencije za razvoj

Duration: 2 years (2014-2016)