Preporuke za formalizaciju sive ekonomije i njeni efekti na ekonomski rast u Srbiji

Siva ekonomija jedan je od najvećih izazova sa kojima se suočava privreda Srbije, a njene posledice vidljive su u oblastima utaje poreza, distorzije tržišta, nelojalne konkurencije i neefikasne raspodele resursa. U mnogim zemljama u tranziciji, pa tako i u Srbiji, siva ekonomija je značajna prepreka za razvoj snažnog sektora preduzeća i za izgradnju funkcionalne tržišne privrede. Iako je siva ekonomija i dalje važna „sigurnosna mreža“ za mnoge pojedince i domaćinstva u Srbiji, njene negativne posledice po zaposlene, preduzeća i društvo u celini daleko prevazilaze njene prednosti.

Cilj istraživanja je procena sive ekonomije na osnovu rezultata Ankete o sivoj ekonomiji sprovedene na 1200 registrovanih preduzeća i preduzetnika, i drugih makroekonomskih podataka, kao i izrada strategije i specifičnih preporuka koje treba da podstaknu formalizaciju sive ekonomije, unaprede konkurentnost srpske privrede i doprinesu ekonomskom razvoju.

Za više informacija preuzmite Policy Brief dokument.