Da se rad isplati u zemljama Zapadnog Balkana: primer Srbije i Makedonije

Situacija na tržištu rada Srbije i Makedonije je izrazito teška. Stope zaposlenosti od 45,8% u Srbiji i 40,7% u Makedoniji su daleko ispod proseka Evropske unije, dok je stopa nezaposlenosti, u iznosu od 25% u Srbiji i 28,8% u Makedoniji, među najvišim u regionu i značajno viša od proseka EU-27 (10.9%).

Niska zaposlenost i rastuće stope nezaposlenosti ukazuju na značajne tokove od aktivnosti ka neaktivnosti, naročito za žene, mlade i ostale ranjive grupe na tržištu rada (Tabela 1). Neaktivnost i rad u neformalnom sektoru posebno je zastupljen među nisko obrazovanim pojedincima i onima bez ili vrlo malo radnog iskustva. Niska stručna sprema u kombinaciji sa zanemarljivim radnim iskustvom generiše nizak kapacitet zarađivanja na tržištu rada. Kada su zarade, ili potencijalne zarade, niske, podsticaji za traženje posla ili zadržavanje postojećeg posla su obično ograničeni.

Nepostojanje podsticaja za traženje posla je dodatno otežano visokim poreskim opterećenjem dohodaka od rada i to posebno za radnike sa niskim primanjima. Drugi faktor je naglo umanjenje socijalnih naknada nakon što pojedinaca ostvari dohodak od (formlanog) zaposlenja. Stoga, takozvani mini i midi poslovi (uglavnom sa nepunim radnim vremenom) nisu atraktivni za osobe sa niskim kapacitetom zarađivanja što ih podstiče ka radu u neformalnom sektoru ili tera u neaktivnost.

Za više informacija preuzmite Policy Brief dokument.