EU Civil Society

U sredu, 27. novembra 2013. u prostorijama Radionice integracije potpisan je ugovor između Delegacije Evropske unije u Srbiji i FREN-a povodm realizacije projekta "Postizanje efektivnog praćenja i evaluacije politika kroz podatke dostavljene od strane organizacija civilnog društva – Sektori javne administracije i socijalne politike i zapošljavanja" čiji je osnovni cilj unapređenje efekata i relevantnosti javnih politika kroz uvećanu upotrebu činjenica za praćenje i evaluaciju javnih politika, kao neraskidivih elemenata reforme javne uprave. Projekat FREN sprovodi u saradnji sa Centrom za evropske politike.

Više o projektu možete pročitati u odeljku Projekti u toku.