LSEE

U organizaciji LSEE Research Network on Social Cohesion in SEE, FREN-a i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 11.05.2012. godine biće održana radionica pod nazivom "Veštine i tržišta rada u zemljama Zapadnog Balkana". Radionica ima za cilj da prikupi najnovija istraživanja o neravnoteži između ponude i potražnje za radnom snagom u regiji Zapadnog Balkana, s posebnim naglaskom na analizu neusklađenosti veština.