Reforme poreza na imovinu u Srbiji: Rezultati i perspektive

Cilj projekta "Reforme poreza na imovinu u Srbiji: Rezultati i perspektive" jeste da pokaže koliko su naplata, utvrđivanje i kontrola izvornih prihoda unapređeni uspostavljanjem lokalnih poreskih administracija. Aktivnosti koje su gradovi i opštine preuzeli odnose se na uređenje baze poreskih obveznika, formiranje lokalnih poreskih administracija, utvrđivanje stope poreza na imovinu u granicama postavljenim Zakonom i njeno prilagođavanje lokalnim prilikama, aktivniji pristup slanju opomena za neplaćeni porez i iniciranje postupka prinudne naplate.

Na osnovu nalaza projekta "Reforme poreza na imovinu u Srbiji: Rezultati i perspektive" date su preporuke za dalju reformu u oblasti oporezivanja imovine u Srbiji. Ciljevi predloženih reformi se odnose na pojednostavljenje oporezivanja imovine, usklađivanje poreskih obaveza sa vrednostima imovine (horizontalna ravnopravnost), proširenje poreske osnovice i dalje povećanje bilansnog značaja ovog poreza. Takodje, kao jedan od ključnih izazova u narednom periodu jeste reforma oporezivanja imovine pravnih lica u Srbiji.

U prilogu možete naći rezultate projekta.