Promocija Kvartalnog monitora QM30

U četvrtak, 20. decembra, u 12 časova, u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora - QM30. Gostima su se obratiti Branislav Boričić - Dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ana Jolović - lider tima za razvoj finansijskih tržišta na Projektu za bolje uslove poslovanja - USAID BEP, Milojko Arsić - glavni i odgovorni urednik Kvartalnog monitora, Boško Živković - profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Katarina Đulić - profesor Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju Branko Radulović - docent na Pravnom fakultetu u Beogradu i Dragutin Nenezić.