Predavanje Francesco Figari

Fondacija Fridrih Ebert (FES) i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) pozivaju vas na predavanje Dr Francesca Figarija, vanrednog profesora javnih finansija na Univerzitetu Insubria - Varese (Italija) i istraživača na Institutu za socio-ekonomska istraživanja - ISER Univerziteta Essex (Velika Britanija), na temu “Velika recesija u Evropi: od automatskih stabilizatora do diskrecionih mera konsolidacije”. Predavanje će biti održano 27. novembra u 17 časova, u Profesorskoj sali na prvom spratu Ekonomskog fakulteta u Beogradu. 

Predavanje će biti održano na engleskom jeziku. Simultani prevod nije obezbeđen.