RRPP Druga radionica- Bukurešt

FREN-ovi istraživači, Jelena Žarković Rakić i Saša Ranđelović, učestvovali su na drugoj mikrosimulacionoj radionici koja je održana 11. i 12. oktobra u Bukureštu, Rumunija. radionica je organizovana od strane Institute for Social and Economic research – ISER – Univerziteta u Essex-u. Ova istraživačka radionica okupila je kreatore politika, korisnike EUROMOD-a (tax-benefit micro-simulation model Evropske unije), druge korisnike mikro-simulacione analize i akadmenske studente koji rade u srodnim oblastima.

Naši istraživači prezentovali su rad koji je rezultat njihovog angažovanja na projektu ”Making work pay - the case of Serbia and Macedonia” podržanog od strane Regional Research Promotion Program (RRPP) Western Balkans (https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/events/2nd-microsimulation-workshop).

Dodatno, Jelena Žarković Rakić i Saša Ranđelović pozvani su da učestvuju na EUROMOD godišnjem sastanku, koji je prethodio radionici, 10. oktobra, i prezentuju FREN-ove aktivnosti u korišćenju EUROMOD-a u Srbiji (za više informacija videti prezentaciju u prilogu).