Making work pay - evidence from Serbia and Macedonia

U okviru projekta ”Making work pay - the case of Serbia and Macedonia” podržanog od strane Regional Research Promotion Program (RRPP) Western Balkans, 26. i 27. oktobra 2012. godine na University American College u Skopju (UACS),  FREN-ovi istraživači, Saša Ranđelović i Marko Vladisavljević, održalli su kurs o izgradnj mikrosimulacionog modela poreza i socijalnih davanja koji je baziran na EUROMOD platformi (mikrosimulacionog modela poreza i socijalnih davanja za Evropsku uniju, za više informacija posetite: https://www.iser.essex.ac.uk/euromod) . Kurs je održan u cilju prezentovanja karakteristika modela, koraka i zadataka u procesu njegovog razvijanja kao i mogućnosti njegovog daljeg korišćenja. Na osnovu ovog kursa, kolege iz UACS-a će napraviti isti model za Makedoniju.  

Pored profesora i istraživača UACS-a, kursu su prisustvovali analitičari Narodne banke Makedonije i Ministarstva rada i socijalne politike.