RRPP Making work pay in Western Balkan countries

U prostorijama Instituta ekonomskih nauka potpisan je sporazum između Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) i Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) o radu na projektu Making work pay in Western Balkan countries: the case of Serbia and Macedonia. Projekat će biti realizovan u periodu od juna 2012. do juna 2013. godine.