Policy Measures to Formalize the Shadow Economy and their Effects on Economic Growth in Serbia

Fondacija za razvoj ekonomske nauke počela je sa radom na projektu „Policy Measures to Formalize the Shadow Economy and their Effects on Economic Growth in Serbia”. Cilj projekta jeste razvijanje strategije i specifičnih preporuka koje će podstaći formalizovanje sive ekonomije u cilju povećanja konkurentnosti srpske privrede i doprineti ekonomskom rastu.

Projekat će analizirati četiri glavna pitanja i kreirati preporuke o praktičnim koracima koji bi mogli dovesti do formalizacije sive ekonomije na održiv način: 1) Koji su glavni uzroci postojanja sive ekonomije u Srbiji? 2) Koji je obim sive ekonomije u Srbiji i u kojim sektorima, regionima i aktivnostima je koncentracija sive ekonomije najveća, ukoliko posmatramo formalna preduzeća? 3) Koje su potencijalne koristi koje se mogu postići formalizacijom sive ekonomije (kvantitativne i kvalitativne)? 4) Kako se vlast može suočiti sa problemom sive ekonomije?

Na osnovu projektnih aktivnosti, osnovni  problemi, slabosti i ograničenja zapošljavanju u formalnoj ekonomiji će biti identifikovani i biće kreirane jasne preporuke za njihovu reformu i poboljšanje.

Projekat se sprovodi pod pokroviteljstvom Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) agencije za međunarodnu saradnju Sjedinjenih američkih Država (USAID).