Ocena rezultata Fonda za socijalne inovacije Ministarstva rada i socijalne politike

FREN je, u saradnji sa UNDP-om, sproveo ovaj projekat čiji je cilj da informiše Ministarstvo rada i socijalne politike o postignutim rezultatima, naučenim lekcijama i potencijalnim budućim izazovima vezanim za razvoj lokalnih oblika socijalne pomoći u Srbiji.

Svrha istraživanja bila je da se evaluiraju rezultati aktivnosti preduzetih od strane Fonda za socijalne inovacije (SIF), efikasnosti upravljanja unutar njega, kvaliteta tehničke pomoći Fonda i aktivnosti upravljanja znanjem, efektivnosti projekata finansiranih kroz konkurse i doslednosti modela ekonomske i socijalne politike kojima je rad Fonda bio vođen. Analiza je identifikovala sveukupna dostignuća Fonda u oblasti razvoja brige o zajednici, otkrila koje su oblasti u kojima nije postignut dovoljan učinak, koji napori nedostaju ili su duplirani kada je u pitanju briga bazirana na zajednici i ocenila buduće izazove razvoja brige o zajednici u Srbiji.

Neophodni inputi su pribavljeni detaljnim uvidom u projektnu dokumentaciju i izveštaje SIF-a, kao i kroz konsultovanje strane stručne literature iz oblasti fondova za socijalne inovacije i pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou. Održani su intervjui sa relevantnim stejkholderima iz Vlade i civilnog sektora. U avgustu 2010. organizovane su fokus grupe u Beogradu, Nišu i Novom Sadu sa pružaocima usluga socijalne zaštite – predstavnicima Centra za socijalni rad, nevladinih organizacija, lokalnih vlasti i obrazovnih institucija koje su sprovodile ili upravljale projektima podržanim od strane SIF-a. Najzad, istraživači FREN-a posetili su  i krajnje korisnike SIF projekta u opštini Ražanj.

Finansijsku podršku projektu dala je Evropska unija kroz projekat koji je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) implementirao u Srbiji.