Analiza lokalnih tržišta rada

FREN je, uz podršku UNDP-a, sproveo istraživački projekat na temu “Analiza lokalnih tržišta rada”. Cilj ovog projekta je bio da istraži ljudski potencijal za razvoj zadruga. Zadruge bi se bavile proizvodnjom onih proizvoda u kojima Srbija ima konkurentsku prednost. Proizvodi koji su analiziani u studiji su specifični za sledeće regione/opštine u Srbiji: Pirot, Leskovac, Svrljig i Sjenica. Ljudski resursi uključuju pre svega radnike koji su učestvovali u UNDP-ovom projektu „Otpremninom do posla“, ali i trenutne i potencijalne pripadnike radne snage u analiziranim regionima. Zatim, projekat se fokusirao na još dva specifična cilja: da ponudi uvid u stranu tražnje na lokalnim tržištima, kao i da oceni ekonomski potencijal predloženih proizvoda i mogućnosti za njihovu komercijalizaciju koja bi dovela do povećane ekonomske aktivnosti u regionu, a samim tim i veće zaposlenosti.