Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji

Publikacija „Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika (QM)“ predstavlja glavni stub FREN-ovih aktivnosti. QM sistematski prati makroekonomske, finansijske i korporativne trendove i analizira ekonomsku politiku u Srbiji. QM kombinuje praktično sve elemente koji su centralni za ostvarenje misije FREN-a – sakupljanje, permanentno osvežavanje i kontrola kvaliteta raspoloživih podataka o srpskoj privredi; kritička ocena ekonomskih trendova i mera ekonomske politike i dubinsko istraživanje manje istraženih segmenata srpske privrede. Analize su po pravilu smeštene u širi kontekst Jugoistočne Evrope, zemalja u tranziciji i Evropske unije.

Odeljak Trendovi prati ključne ekonomske trendove i istražuje reakcije ekonomske politike u Srbiji. Period koji se analizira je najskoriji kvartal, a daje se i pregled razvoja po kvartalima od 2004. godine. Odeljak takođe uključuje ocenu budućih  ekonomskih kretanja.

Odeljak Osvrti se sastoji od kratkih tekstova koji se bave aktuelnim ekonomskim temama. Cilj ovih tekstova je da ponude komentare i preporuke za neke od gorućih dilema sa kojima se suočava ekonomska politika u Srbiji.

U odeljku Pod lupom čitalac ima mogućnost da se upozna sa tekstovima baziranim na temeljnim empirijskim i komparativnim istraživanjima. Teme istraživanja obuhvataju kako one od neposredne važnosti za tekuću ekonomsku politiku i izgradnju ekonomskih institucija, tako i regionalna i međunarodna istraživanja.

QM je započet 2005. godine i nakon toga  je objavljivan u redovnim tromesečnim intervalima. Od broja 25-26 glavni urednik QM-a je Milojko Arsić. Članovi redakcijskog saveta su Jurij Bajec, Boško Živković, Branko Urošević i Mihail Arandarenko.