Ekonometrijska pomoć Ministarstvu finansija

FREN je angažovan od strane Cardno Emerging Markets Ltd. u okviru USAID projekta za bolje uslove poslovanja (Business Enabling Project) na projektu  “Econometric Assistance to the Ministry of Finance”. Cilj ovog projekta jeste prenos znanja i izgradnja kapaciteta u okviru Ministarstva finansija u vezi makrofiskalnog modeliranja i analize, koje se pre svega odnosi na specifikaciju, procenu, ocenu i primenu ekonometrijskih metoda za grubu procenu i predviđanja srpskih ciklično prilagođenih i strukturnih bilansa, u kontekstu zahteva za pristupanje EU.

Izrada ciklično prilagođenih i strukturnih fiskalnih bilansa veoma je korisna jer omogućava uvid u jasniju sliku fiskalnog stava ekonomije i od suštinskog je značaja u kontekstu srednjeročnog fiskalnog okvira.

Pristup kombinuje strukturni metod proizvodne funkcije sa nestrukturnim metodom desezoniranja. Na taj način će dobijeni rezultati imati koristi od ekonomskih temelja na kojima se proizvodna funkcija oslanja kao i od fleksibilnosti tehnike desezoniranja. Doprinos ovog projekta veoma je značajan uzevši u obzir nedostatak literature koja se bavi procenom ciklične i strukturne pozicije srpske ekonomije.

Prve dve faze projekta realizovane su u 2011. godini dok je treća i poslednja faza realizovana početkom 2012. godine. Očekuje se publikovanje priručnika do kraja maja čime će projekat biti zvanično završen.