Gender pay gap in the Western Balkan countries: Evidence from Serbia, Montenegro and Macedonia

FREN je u saradnji sa University American College - School of Business, Economics and Management iz Skoplja dobio finansijsku podršku od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju za projekat „Gender pay gap in the Western Balkan countries: Evidence from Serbia, Montenegro and Macedonia”. Radi se o velikom uspehu, ostvarenom u konkurenciji od čak 140 projektnih predloga.

Cilj projekta jeste utvrđivanje učestalosti i karakteristika jaza u zaradama koje ostvaruju osobe muškog i ženskog pola u zemljama Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora i Makedonija).

Istraživanje polnih razlika u zaradama biće obavljeno uzimajući u obzir veliki broj faktora: nivo obrazovanja, status na tržištu rada, stanje pre i posle procesa privatizacije, stanje u javnom i privatnom sektoru, sa posebnim osvrtom na marginalizovane grupe stanovništva. Projekat će se sprovoditi tokom cele 2012. godine. U tom periodu biće poterbno  izvršiti koordinaciju osam istraživača sa mestom prebivališta u četiri evropske zemlje i organizaciju aktivnosti u tri evropske zemlje. 

www.fren.org.rs/genderpaygap