Analiza uticaja politike – od neaktivnosti do zaposlenosti

FREN je angažovan od strane Tima za socijalno uključivanje Vlade Republike Srbije na projektu koji se bavi analizom neaktivnosti u Srbiji. Projekat će pružiti podatke o strukturi i karakteristikama neaktivnog stanovništva u Srbiji sa posebnim osvrtom na grupe stanovništva u kojima je broj neaktivnih veliki. Analiza će ukazati na broj neaktivnog stanovništva koje predstavlja rezervnu radnu snagu, broj onih koji su usled neaktivnosti izloženi riziku socijalne isključenosti, broj onih kod kojih je verovatnoća trajne neaktivnosti velika kao i na moguće razloge neaktivnosti stanovništva ovih grupa. Pored analize trenutnih politika i strategija, projekat će dati preporuke i ex-ante analize uticaja strategija aktivacije različitih grupa neaktivnog stanovništva u zavisnosti od njihovih karakteristika i razloga neaktivnosti, kao i mogućih politika, mera i instrumenata koji mogu imati značajniji uticaj na smanjenje neaktivnosti i porast zaposlenosti.