Postkrizni model rasta

Studija Postkrizni model privrednog rasta i razvoja Srbije 2011-2020, rezultat je zajedničkog rada ekonomista okupljenih oko publikacija „Makroekonomski tendovi i analize“ Ekonomskog instituta u Beogradu i „Kvartalnog monitora ekonomskih trendova i politika“ Fonda za razvoj ekonomske nauke, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Namera autora jeste da ukažu da Srbija u narednoj deceniji mora da izvrši temeljan zaokret u cilju uspešnog privrednog rasta i razvoja zato što su iscrpljene mogućnosti i pretpostavke na kojima se zemlja razvijala u prethodnoj deceniji. Srbija se još uoči svetske eknomske krize, koja je samo pogoršala situaciju, naročito u realnom sektoru i na području zaposlenosti, suočila sa dve fundamentalne makroekonomske neravnoteže. S jedne strane, suviše brz porast lične i javne potrošnje u odnosu na ostvareni bruto domaći proizvod (BDP) i, s druge strane, prevelik oslonac na rast nerazmenljivih dobara u stvaranju bruto dodate vrednosti (BDV), što je povećavalo spoljnotrgovinski i tekući platni defi cit zemlje. S obzirom na presušivanje privatizacionih prihoda i ograničenih mogućnosti daljeg prekomernog zaduživanja u inostranstvu, Srbija mora da se okrene novom modelu privrednog rasta i razvoja koji je proinvesticiono i izvozno orijentisan. Autori smatraju da su projekcije do 2020. optimističke, ali i realno ostvarljive. To je jedini put da se ostvari dinamičan privredni rast oslonjen na povećanje zaposlenosti i produktivnosti, koji istovremeno obezbeđuje unutrašnju i spoljnu makroekonomsku stabilnost i otvara prostor za povećanje životnog standarda na realnim osnovama.