Prezentacije u Narodnoj banci Srbije

FREN redovno održava prezentacije u Narodnoj banci Srbije (NBS) na temu “Makroekonomska kretanja”. Prezentaciji prisustvuju guverner, njegovi saradnici i istraživači NBS-a koji žele da se informišu o najnovijim makroekonomskim kretanjima u Srbiji i pogledima i analizama uređivačkog tima Kvartalnog monitora. Ove prezentacije takođe predstavljaju pogodan poligon za živu diskusiju o mogućim potezima ekonomske politike u budućnosti, između ekperata FREN-a, s jedne strane, i donosilaca odluka vezanih za monetarnu politiku Srbije, s druge.

Ove prezentacije se održavaju od decembra 2007. godine – do kraja 2008. godine prezentacije su održavane dvomesečno, a od 2009. godine održavaju se tromesečno, prateći dinamiku izlaženja Kvartalnog monitora.