Analiza uticaja postojećih mera podrške preduzetništvu u Srbiji sa aspekta rodne ravnopravnosti

FREN je angažovan od strane UN Women da sprovede projekat "Analiza uticaja postojećih mera podrške preduzetništvu u Srbiji sa aspekta rodne ravnopravnosti". Osnovni cilj ovog projekta je analiza najviše pet Vladinih programa za podršku preduzetništvu iz perspektive rodne ravnopravnosti.

FREN-ov tim je prvo identifikovao i odabrao Vladine mere podrške koje su bile analizirane. Zatim je razvijena odgovarajuća metodologija za sprovođenje ocena koja su korišćene kako kvantitativne tako i kvalitativne metode u proučavanju uticaj odabranih Vladinih mera podrške preduzetnicima iz perspektive rodne ravnopravnosti. Usledila je analiza raspoloživih administrativnih podataka o učesnicima programa i sakupljanje kvalitativnih informacija kroz fokus grupe u skladu sa razvijenom metodologijom. Naredni korak u istraživanju bilo je povezivanje nalaza analize sa međunarodnim i regionalnim primerima dobre prakse u promociji ženskog preduzetništva. Na kraju, FREN je pripremio i promovisao izveštaje koji su ocenili individualne mere i ponudili preporuke za njihovo unapređenje.

Sledeći Vladini programi podrške bili su ocenjeni: Program za distribuciju i upotrebu fondova za kredite za otpočinjanje posla (sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja), Projekat podsticaja preduzećima da investiraju u jačanje invoacija (sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja), Program za povećanje konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede (sprovodi Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza - SIEPA), Program podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj), Subvencije za samozapošljavanje i stvaranje novih radnih mesta (sprovodi Nacionalna služba za zapošljevanje).