Vesti

26.09.2016

Jelena Žarković Rakić, direktorka FREN-a, učestvovala je na EUROMOD konferenciji kojom su obeležena dosadašnja dostignuća i analizirana buduća kretanja u razvijanju modela, uz plenarne sednice, poster sesije, diskusije i prezentacije. EUROMOD, razvijen od strane ISER tima u saradnji sa stručnjacima širom Evropske unije, proslavio je na ovoj konferenciji 20. godišnjicu postojanja ... Više

18.07.2016

Na godišnjoj konferenciji Partnerstva za ekonomsku politiku (Partnership for Economic Policy - PEP), održanoj u Manili, Filipini, u periodu od 4-8 juna, Jelena Žarković Rakić, direktor FREN-a, predstavila je rezultate projekta "Smanjenje siromaštva dece u Srbiji". Konferenciji je prisustvovalo više od 100 istraživača, donosioca odluka i predstavnika donatora iz više od 30 zemalja.... Više

13.07.2016

U okviru projekta "Strengthening the Labour Market Research Network – Toward the Understanding of the Political Economy of Unemployment in the Western Balkans", koji u partnerstvu sa Američkim koleđom u Skoplju i Institutom za strateške studije i prognoze iz Podgorice sprovodi FREN, u periodu od 7-9 jula 2016. godine u Kotoru održan je prvi radni sastanak. Sastanku su prisustvovali... Više

22.06.2016

U petak, 24. juna 2016. godine biće održana promocija novog broja Kvartalnog monitora - QM44. Profesor Milojko Arsić, glavni i odgovorni urednik Kvartalnog moniotra, obratiće se prisutnima ispred autorskog tima QM-a i predstaviti analize ekonomskih trendova i politika u prvom kvartalu 2016. godine. Tokom prezentacije biće predstavljena i analiza pod nazivom "Dugoročne posledice... Više

22.04.2016

Jelena Žarković Rakić, direktor FREN-a i Mihail Arandarenko, predsednik Upravnog odbora FREN-a, pozvani su da uzmu učešće na konferenciji „Labor market and migration across the Eurasian continent“ u organizaciji International Institute for Applied System Analysis – IIASA iz Beča. Kao počasni učesnici konferencije, govorili su:  Jeffrey Sachs, direktor The Earth institute, i Vaclav Klaus,... Više

12.04.2016

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje UN Agende 2030 Kori Udovički otvorila je konferenciju „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“ koju je organizovala SeConS grupa za razvojnu inicijativu. Cilj konferencije bio je da proširi svest o obavezama Srbije u vezi sa Agendom, kao i da poveže različite aktere iz javnog,... Više

24.03.2016

U četvrtak, 24. marta 2016. godine održana je promocija novog broja Kvartalnog monitora - QM43. Profesor Milojko Arsić, glavni i odgovorni urednik Kvartalnog moniotra, obratio se prisutnima ispred autorskog tima QM-a i predstavio analize ekonomskih trendova i politika u trećem kvartalu 2015. godine. Mirjana Gligorić predstavila je osvrt koji se nalazi u ovom broju QM-a "Mogućnosti... Više

02.03.2016

Ministarka Kori Udovički otvorila je 12. Evropski i pravni politički forum (EPPF) koji je organizovao Republički sekretarijat za javne politike uz tehničku pomoć Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Tema ovog foruma bila je nepostojanje struktura i nedovoljni kapaciteti u organima javne uprave za analizu i planiranje politika. O ulozi istraživača i njihovoj vezi sa institucijama... Više

17.12.2015

U ponedeljak, 21. decembra, održana je promocija novog broja Kvartalnog monitora - QM42. Profesor Milojko Arsić, glavni i odgovorni urednik Kvartalnog moniotra, obratio se prisutnima ispred autorskog tima QM-a i predstavio analize ekonomskih trendova i politika u trećem kvartalu 2015. godine. U prilogu možete pronaći saopštenje za javnost i prezentaciju sa održane promocije. Više

14.12.2015

Na skupu "Žene i pristup ekonomskim mogućnostima u Srbiji", kojim su predsedavali Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Republike Srbije i Toni Verheijen, šef Kancelarije Svetske banke za Srbiju, predstavljen je izveštaj "Žene i dostupnost ekonomskih mogućnosti u Srbiji", na kojem su radili direktorka FREN-a Jelena Žarković Rakić i istraživač FREN-a Marko Vladisavljević. Prezentaciju izveštaja... Više

Pages