Vesti

25.04.2012

U petak 06 aprila u  prostorijama Narodne banke Srbije održana je kvartalna prezentacija FREN-a. Akcenat prezentacije bio je na analizi makroekonomskih kretanja u periodu Q3 - Q4 2011. kao  i projekcijama za tekuću godinu. Više

Pages