Vesti

29.10.2012

U okviru projekta ”Making work pay - the case of Serbia and Macedonia” podržanog od strane Regional Research Promotion Program (RRPP) Western Balkans, 26. i 27. oktobra 2012. godine na University American College u Skopju (UACS),  FREN-ovi istraživači, Saša Ranđelović i Marko Vladisavljević, održalli su kurs o izgradnj mikrosimulacionog modela poreza i socijalnih davanja... Više

27.10.2012

Na konferenciji "Žensko preduzetništvo u Srbiji - karakteristike, prepreke i potrebne mere podrške" koju su organizovali Mistarstvo finanasija i privrede i UN Women, u okviru aktivnosti povodom obeležavnja evropske nedelje malih i srednjih preduzeća, predstavljeni su rezultati FREN-ovog projekta "Analiza uticaja postojećih mera podrške preduzetništvu u Srbiji sa aspekta rodne ravnopravnost". Na... Više

26.09.2012

U prostorijama Instituta ekonomskih nauka potpisan je sporazum između Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) i Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) o radu na projektu Making work pay in Western Balkan countries: the case of Serbia and Macedonia. Projekat će biti realizovan u periodu od juna 2012. do juna 2013.... Više

24.09.2012

U utorak, 25. septembra, u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu  održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora. Gostima su se obratiti Joe Lowther, direktor USAID projekta za bolje uslove poslovanja, dr. Milojko Arsić - glavni urednik Kvartalnog monitora i Saša Ranđelović, saradnik Kvartalnog monitora.       Više

04.09.2012

FREN je 2011. godine postao lokalni partner Svetskog ekonomskog foruma na projektu „Global Competitiveness Report“, na trajnoj osnovi. Projekat se sastoji u prikupljanju informacija od direktora domaćih firmi u formi ankete. Na osnovu sistematizovanih rezultata ankete i podataka međunarodno uporedivih baza formira se Globalni indeks konkurentnosti (Global Competitiveness Index) koji predstavlja... Više

08.06.2012

U organizaciji kancelarije u Beogradu Fondacije Fridrih Ebert (FES) i Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) u ponedeljak, 18. juna 2012. održano je predavanje  prof. Dr Andraša Inotaia, generalnog direktora Instituta za svetsku ekonomiju Mađarske Akademije nauka, na temu “Menadžment troškova kriznog menadžmenta. Lične primedbe u vezi sa stanjem i ... Više

06.06.2012

U utorak, 19. juna, u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu  održana je prezentacija novog broja Kvartalnog monitora. Gostima su se obratiti dr. Milojko Arsić - glavni urednik Kvartalnog monitora i dr. Kori Udovički - osnivač i glavni urednik prvih šest brojeva Kvartalnog monitora. Više

26.04.2012

U organizaciji LSEE Research Network on Social Cohesion in SEE, FREN-a i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 11.05.2012. godine biće održana radionica pod nazivom "Veštine i tržišta rada u zemljama Zapadnog Balkana". Radionica ima za cilj da prikupi najnovija istraživanja o neravnoteži između ponude i potražnje za radnom snagom u regiji Zapadnog Balkana, s posebnim naglaskom na analizu... Više

26.04.2012

U okviru redovne godišnje revizije kreditnog rejtinga Republike Srbije u prostorijama FREN-a održan je sastanak predstavnika Standard&Poor's sa predstavnicima FREN-a. Na sastanku je bilo reči o trenutnom stanju ekonomije Srbije kao i oceni stanja u narednoj godini. Glavne teme razgovora bile su procena realnog rasta BDP-a za ovu i očekivanja za narednu godinu, stanje u javnim finansijama... Više

25.04.2012

Fond za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Fondacija Friedrich Ebert pozivaju sve zainteresovane na Predavanje profesora Jožea Mencingera na temu "Kriza Evropske unije" koja će se održati u Profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u petak 04. novembra. Više

Pages