FREN u medijima

Za smanjenje jaza između bogatih i siromašnih u Srbiji potrebno je unaprediti politike koje doprinose većoj zapošljivosti, poput politike obrazovanja, celoživotnog učenja, kao i aktivne politike zapošljavanja, poručeno je danas sa skupa, na kom je predstavljena nova onlajn platforma "Monitoring socijalne situacije u Srbiji" (MONS).

Socijalna preduzeća, pored ostvarivanja svoje ekonomske funkcije, kroz prodaju proizvoda i usluga na tržištu, imaju i važnu društvenu ulogu, da doprinesu rešavanju socijalnih pitanja, ocenjeno je na konferenciji koju je organizovala Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN.

Izvoz robe i usluga nekoliko godina raste više od 10 odsto godišnje. – Bilans usluga u plusu. – Tekući deficit u 2016. od 1,4 milijarde evra, najniži u prethodnih 15 godina

Izvoz usluga telekomunikacija, kao i komunikacijskih i informacijskih usluga, u prošloj godini povećan je 21 procenat u odnosu na prethodnu, a njihov suficit je 28,3 odsto nadmašio 317,4 miliona evra ostvarenih u 2015. godini.

Prema rezultatima istraživanja Mirjane Gligorić i Milojka Arsića, saradnika Fondacije za razvoj ekonomske nauke, u prethodnih nekoliko godina Srbija beleži snažan rast izvoza usluga, a raste i njihov pozitivan saldo, što bitno doprinosi smanjenju tekućeg deficita.

O smanjenju sive ekonomije na televiziji N1 govori Jelena Žarković Rakić, direktorka FREN-a.

Ostvaren je rast privrede, smanjen je fiskalni deficit, inflacija je niska i stabilna, ali su investicije i domaća štednja i dalje na niskom nivou. Na investicije utiče efikasnost rada, nivo korupcije, a Srbija je u grupi najgorih zemalja.

Koliko Srbiji znači priliv deviza od njenih građana rasejanih po svetu i kako se on troši? Odgovor na ova pitanja pružaju Galjina Ognjanov i Marko Vladisavljević, istraživači FREN-a.

U emisiji RTS-a "Ekonom i ja" istraživači FREN-a, Galjina Ognjanov i Marko Vladisavljević, govore o značaju doznaka za stanovništvo u Srbiji. 

Za privredu Srbije 2016. godina je bila najuspešnija od početka svetske ekonomske krize, ocenjeno je danas na predstavljanju novog broja časopisa Kvartalni monitor.

Pages